pałac w latach 70-tych XX w.
historyczna tarcza na tympanonie
pałac w latach 70-tych XX w.
schody pałacu w latach 40-tych XX w.

Historia

Pałac w Trzebieradzu (do 1945 r. Haffhorst) zbudowano na początku XX w. w stylu neoklasycystycznym, prawdopodobnie według projektu Theodora Blessa. Inwestorem i pierwszym właścicielem był Georg Wegner, naczelny lekarz i dyrektor szczecińskiego szpitala na Pomorzanach. Wcześniej, od 1754 r. istniała tu smolarnia, a następnie także skład drewna oraz miejsce jego załadunku i spławiania.

W 1923 r. nieruchomość nabył Eduard Silbernagel, który z kolei sprzedał ją w 1941 r. organizacji Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV). NSV przeznaczyła pałac na Gauschule (ośrodek szkoleniowy dla działaczy partyjnych), a pozostałe budynki na Mutterheim (dom dla matek). W czasie II wojny światowej nieruchomość nie została zniszczona. Pod koniec kwietnia 1945 r. zajęły ją wojska radzieckie. Od 1945 mieściła się tu placówka Wojsk Ochrony Pogranicza.

Od końca lat 40-tych do początku lat 90-tych ub.w. pałac był wykorzystywany do celów wypoczynkowych, początkowo przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a następnie jako ośrodek kolonijny władz administracyjnych Warszawy. W latach 90-tych nieruchomość została zakupiona przez prywatnego inwestora, który rozpoczął przebudowę pałacu i pozostałych budynków, ale porzucił tę inwestycję. Pałac i park zostały niedawno nabyte przez nowego właściciela, który przywrócił je do dawnej świetności.

Zapraszamy do ściągnięcia książki
o Trzebieradzu.